LIV DESIGN

Design by Linda Vrňáková

Design by Linda Vrňáková

RECOVER

PROJECT OF RECYCLING OLD BATHS

 

The project is based on the name of cultural recycling needs, ready  made that understand as an integral part of the job designer. The project focused on the possibility of using common everyday object that has lost its esthetic and visual values. Traditional enamel bath is in its morphology adapted to the shape of the human body and acts as a reservoir closed form. The essence of this project is to maintain the face of an old tub and formerly used also to create a contrast between old and new. Cutting and upholstery was changed to functionality sitting furniture. 

 

RECOVER

pROJEKT O RECYKLACI STARÝCH VAN

 

Projekt je založen na kulturní potřebě recyklovat , ready made , které chápu jako nedílnou součást práce designéra. Projekt byl zaměřen na možnosti využití běžného každodenního objektu, který ztratil jeho estetické a vizuální hodnoty. Tradiční smaltovaná vana je ve své morfologii přizpůsobena tvaru lidského těla a působí jako zásobník, uzavřený tvar . Podstatou tohoto projektu je zachovat tvář staré vany, dříve používané, k vytvoření kontrast mezi starým a novým . Řezáním a čalouněním byla změněna na funkci sedacího nábytku .

 

 

coming soon......................